رکسانا افروز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رکسانا افروز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح گروه مهندس مهدی منوچهری 1390/9 - 1391/9
طراح..مقیم کارگاه گروه مهندس امامی 1391/10 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.06
نجف آباد 1385 - 1390