هنگامه کیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هنگامه کیا

محل سکونت: مازندران - چالوس

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک هسته ای
– کارشناسی – معدل: 0.00
مازندران 1390 - 1394