حمیده دولتمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده دولتمند

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.60
غیرانتفاعی کار 1387 - 1392