اسماعیل عنبرستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل عنبرستانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روابط عمومی شرکت اصلاح نژاد هلشتاین ورامین 1390/5 - 1393/12
کارشناس دامداری شیر و گوشت پارس 1388/12 - 1390/12
کارشناس دامداری لبن 1388/12 - 1390/12
مشاور دامیاران همراه 1389/7 - 1390/8
شخصی برورش گاو گوشتی 1392/6 - 1394/2
شخصی برورش بلدرچین 1390/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوزی علوم دام کشاورزی
– کاردانی – معدل: 13.50
ورامین 1384 - 1386
توایدات دامی دام
– کارشناسی – معدل: 12.50
ورامین 1387 - 1389
فیزیولوزی دام
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ورامین 1390 - 1393