علی بیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بیگی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده پالایشگاه تبریز 1392/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 14.50
1370 - 1375