مهرشاد ابراهیم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرشاد ابراهیم زاده

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح گرافیک شرکت تبلیغاتی امین 1390/4 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه گیلان 1391 - 1394