محمد مجدی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مجدی نسب

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس و مسئول شبکه شرکت داده پردازان دزفول 1385/11 - 1386/7
برنامه نویس و مسئول شبکه شرکت داده پردازان دزفول 1388/1 - 1388/8
پشتیبان شبکه کامپیوتر شرکت صنعتی دوده فام 1388/8 -
مدیر فنی و کارشناس مخابرات شرکت رستان نت پارس 1393/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.65
آموزشکده فنی سما واحد دزفول 1383 - 1385