ابراهیم مختارزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم مختارزاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور کامپیوتر-مربی آموزشگاه عصردانش 1391/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.67
دانشگاه آزادخوی 1387 - 1389