رضا عبدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا عبدی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.24
اراک 1388 - 1391