امرا.. فدایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امرا.. فدایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر روابط عمومی امرا.. فدایی 1394/3 - 1397/12