مهرناز رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرناز رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور 1388 - 1394