مژده سنجری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژده سنجری

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح دفتر طراحی مهندس سلیمانی 1390/7 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
رفسنجان 1393 - 1394