حمیده ***

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده ***

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح وب شرکت طراحی وب 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 15.23
صنعتی شاهرود 1389 - 1393