مرضیه مختاری شهماروندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه مختاری شهماروندی

محل سکونت: اصفهان - فولادشهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.23
بین الملل بندر انزلی 1389 - 1393