پیمان پایاب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان پایاب

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت خدمات مالی سماء 1390/6 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.11
آزاد کرمانشاه 1388 - 1393