میثم رحیم نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم رحیم نژاد

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده حقوقی شکوفامنش 1391/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 15.31
منجیل 1385 - 1389