محسن علامه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن علامه

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کارشناسی متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.60
اازاد واحد دزفول 1389 - 1393