مهدی شیخ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی شیخ

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی استاندارد مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک 1393/12 - 1394/8
کارشناس تعمیرات و مونتاژ کامپیوتر شرکت ماتریکس-MSI 1391/9 - 1393/11
;کارآموز موسسه ملی استاندارد ایران 1390/4 - 1390/5
تکنسین خط تولید شرکت پارس الکتریک 1382/12 - 1385/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 17.77
دانشگاه علمی کاربردی 1384 - 1386
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.44
موسسه آموزش عالی پویش قم 1388 - 1390