شبنم کربلایی هرفته

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شبنم کربلایی هرفته

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار اندیشه پرواز نوین 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 15.80
دانشگاه فنی حرفه ای دختران کرج 1391 - 1393