مینا طاشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا طاشی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول خبر سیمرغ 1393/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم سیاسی علوم سیاسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.05
علامه طباطبایی 1391 - 1392