سید پرویز رحمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید پرویز رحمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق ابزار دقیق انرژی دالان 1384/3 - 1386/5
تکنسین برق ابزار دقیق ساتراپ جنوب 1386/6 - 1388/3
کارشناس برق ابزار دقیق خانیران 1388/4 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 16.00
فذا 1388 - 1390
برق کنترل ابزار دقیق
– کاردانی – معدل: 15.73
کوشا 1385 - 1387
برق
– دیپلم – معدل: 15.63
1373 - 1377