محمد علی طباطبایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی طباطبایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرامور قراردادها شرکت عمران و توسعه شهرک قدس 1392/6 - 1393/11
مسئول ادعاها کیسون 1389/5 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد زنجان 1374 - 1380
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
پلی تکنیک 1391 - 1393