سید مهدی سروی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی سروی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد