گلنوش حسنی گودرزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گلنوش حسنی گودرزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تولید و عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.73
علامه طباطبایی 1391 - 1393