شبنم کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شبنم کریمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبانی استقرار سیستم 1391/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.00
رودهن 1389 - 1392