مجتبی عزتپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی عزتپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد اسلامی واحد بویین زهرا 1389 - 1395