سید محسن مدنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محسن مدنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول امور اداری شرکت ساختمانی بادرود خضرا 1392/5 - 1392/9
کنترل کیفیت شرکت ذوب آهن نطنز 1392/9 - 1392/11
کنترل کیفیت شرکت جهان صادرات نطنز 1393/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.13
ازاد واحد نجف اباد 1385 - 1390