اناهیتا قربانی حق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اناهیتا قربانی حق

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند فروش و پشتیبانی شرکت نیونت 1387/12 - 1394/5
کارمند فروش و پشتیبانی شرکت کهکشان 1384/8 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
هنر گرافیک
– کاردانی – معدل: 18.00
معرفت 1390 - 1390
ریاضی
– دیپلم – معدل: 14.00
1380 - 1381