مسعود برهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود برهانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد