محسن الهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن الهی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نسخه پیچ و مدیریت داروخانه غنیان 1390/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 14.00
1386 - 1388