ثریا نیک افرین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ثریا نیک افرین

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Catia

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی مدیرعامل عمران سپهرآسیا 1377/12 - 1378/12
مسیول دفترفروش انتشارات دارینه 1379/12 - 1384/12
حسابرس موسسه حسابرسی فهیم مدبر 1390/12 - 1394/2
مسیول حسابداری شرکت نوین بانژکاوه 1394/3 - 1396/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.60
پیام نور 1387 - 1390