مریم روحانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم روحانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.10
رودهن 1389 - 1393