مسعود حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود حیدری

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی پژوهش 1380/9 - 1381/12
مباشر ابنیه فنی شرکت جهاد نصر استان چهارمحال وبختیاری 1381/12 - 1383/12
سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی برج سازان 1384/3 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.96
دانشگاه ازاد شهرکرد 1378 - 1380
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.01
دانشگاه ازاد شهرکرد 1391 - 1393