سید عارف معماری فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عارف معماری فرد

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس طراحی و مشاوره شرکت کنترل گاز اکباتان 1392/2 - 1392/6
مهندس طزاحی و مشاوره شرکت گنجینه افزار صبا. پژوهشگاه مواد وانرژی 1393/9 - 1398/11
اپراتور دانشگاه صنعتی همدان 1389/7 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک(متالورژی در کارشناسی)
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
پژوهشگاه مواد وانرژی 1393 - 1395
مهندسی مواد متالورژی
– کارشناسی – معدل: 15.60
صنعتی همدان 1388 - 1392