صفورا ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صفورا ابراهیمی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر سایت جهاد دانشگاهی 1389/2 - 1391/3
دبیرخانه ستاد ارتحال حضرت امام خمینی 1391/1 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روابط عمومی روابط عمومی
– کارشناسی – معدل: 18.71
علمی کاربردی واحد 15 1389 - 1393