محمد محمدی بایزیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد محمدی بایزیدی

محل سکونت: خراسان رضوی - محولات

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
وصنایع غذایی مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.25
ازاداسلامی واحد تربت حیدریه 1389 - 1393