علی ابراهیم پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ابراهیم پور

محل سکونت: مازندران - فریدونکنار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش شاتل 1388/6 - 1393/7
سپرست فروش مازندران صباح پخش مازندران 1393/9 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی داخلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
آزاد اسلامی واحد بابل 1391 - 1394