سید احمد مشهدالگویه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید احمد مشهدالگویه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس نظارت البرز غربی 1394/2 - 1394/11
مدیر کنترولکیفیت کارخانه اجر 1391/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.96
تهران جنوب 1391 - 1394