علی اکبر امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر امیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد