یونس سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یونس سلیمانی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد