محرم قصابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محرم قصابی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمندوانباردار شرکت بازارگستر پگاه شعبه مرند 1390/10 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نورخوی 1383 - 1387