حسن فرخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن فرخی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 13.62
ازاد اهواز 1387 - 1391