احسان ساکی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان ساکی پور

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح دفتر پژوهش شرکت گاز استان خوزستان 1393/2 - 1393/4
کارشناس مکانیک اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان دزفول 1393/11 - 1394/11
مدیریت سیلوی ذخیره غلات روناش اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان دزفول 1394/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.73
شهید چمران 1387 - 1392
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.61
شهید چمران 1392 - 1395
ریاضی
– دیپلم – معدل: 17.80
1383 - 1386