داریوش حق جو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داریوش حق جو

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریز و کنترل پروژه طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی 1387/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی – معدل: 14.11
شیراز 1382 - 1387