سعید شیخ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید شیخ

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان 1390/12 - 1393/12