امین شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین شیخی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفترفنی مهندسین مشاورآبسارفارس 1390/12 - 1391/12
کارشناس ناظر مهندسین مشاورتهران بوستن 1391/1 - 1391/7
کارشناس دفترفنی پیمانکاربتن سازان 1391/8 - 1392/2
کارشناس عملیات خاکی پیمانکار جنرال مکانیک 1392/10 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان بتنی
– کاردانی – معدل: 13.00
واحد بهبهان 1384 - 1386
عمران عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.26
واحد بهبهان 1388 - 1390