علی پژند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی پژند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
زنجیره تامین یونیلیور 1393/3 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.33
علامه طباطبایی 1389 - 1393
مدیریت آی تی سیستم های اطلاعاتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علامه طباطبایی 1393 - 1395