مجید مصطفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید مصطفایی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد