نجیمه رحیم همدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجیمه رحیم همدانی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: زن