محسن بالازاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن بالازاده

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حراست یگانه اندیش صنعت 1393/5 - 1394/5